Rådeskogen/Vansjø

Sørvestre side av Vansjø med lavtliggende jordbruksmark og forholdsvis store skogsområder, sumpskogbelter og våtmark langs innsjøen. Stor tetthet av fornminner, blant annet bygdeborgen ved Gammeleng, som trolig er kommunens eneste. Sunna, som er kommunegrensen mot Vansjø, med ekstremt trange vannløp, frodig skogsmiljø og urørt natur er en naturopplevelse helt uten om det vanlige. Oldtidsgårdene: Huggenes, Utne og Fredskjær. Middelalderbosetning: Kjellerød, Støa og Fjell.

Utdrag fra utstillingen
Vaskeberget

Vaskeberget ligger fra gammelt av på grunnen under Huggenes, ved siden av Støa. Dette noe spesielle navnet kommer av at bondekonene benyttet plassen til å vaske tøy. Det var tungt arbeid å bære tøyet i store baljer fra gårdene og fram til vannkanten. Om vinteren ble det slått råk i isen for å kunne komme til.

Støa
Gården Støa ligger fra gammelt av under Huggenes. Trolig først en husmannsplass eller bare en plass. Skyldsatt og regnes som gård fra 1810. Hadde senere egen husmann (1865) , og denne plassen het også Støa. Utskilt plassene Solstad (1942) og Stubbmark og Volden (1949). Navnet Støa kommer fra ordet Båtstø, som da lå innerst i Støabukta i Vansjø.