Øreåsen/Årvolltangen

Årvolltangen er en av kommunens største skogsområder. Inneholder to naturvernområder: Barskogvern (250 dekar) og landskapsvernområde (145 dekar) vernet i 1997. Særpreget og attraktivt landskap langs Mosseelva med bratte skrenter og trange løp. Her finnes også Vestre Vansjø naturreservat som ble fredet som våtmarks- område i 1992. Her inngår Feøya med hustufter, fornminner, feltspatgruve og verdifullt kulturlandskap. På Årvolltangen er mange av kommunens steinalderfunn gjordt. Deler av Mosseelvas løp er utsprengt under forskjellige perioder på 1800-tallet. Oldtidsgårder: Feulstad og Dramstad. Middelalderbosetning: Øre, Årvoll og Feøya.

Utdrag fra utstillingen
Elverhøi

Foto Omraade 8A

Vansjø har i lange tider vært et populært utfartssted. Ytterst på Årvolltangen ligger plassen Elverhøi som i lang tid har fungert som kafé. Bilde er tatt i juni 1939. Eies og drives i dag av Vansjø Båtforening.

Tømmerfløting

Foto Omraade 8

Mosseelva var den siste strekningen tømmeret måtte passere på sin vei fra Vansjø til sagene ved Mossefossen. For å lette fløtingen ble det i 1848 utført sprengningsarbeider og en reguleringskanal ble anlagt ved Vrangen. I perioden 1885 - 87 sprengte man bort enda mer fjell for å øke elvas kapasitet.