Kurefjorden

I dette området finnes et meget spesielt våtmarksområde. Et skjermet strandområde med svaberg og frodig vegetasjon. Bakom strandsonen finnes skogkledde åser. Kurefjorden naturreservat, fredet i 1978, med et stort gruntvannsområde og artsrike strandenger. Et meget interessant og mangfoldig fugleliv, en ornitologisk perle. Ved slutten av 1800-tallet ble det etablert en del dagbrudd som vant ut kvarts og feltspatt. Oldtidsgårder: Nærum, Opstad og Kure. Middelalderbosetning: Kubberød og Bråthu.

 

Utdrag fra utstillingen
Detaljer fra Nærum


Følgende gjenstander er utstilt fra den gamle gården Nærum. Disse er utlånt av Karin Nærum.

1. Flatbrødspade. – Bakstespade, brukt ved baking av flatbrød
2. Avlettjern. – Til bakst i grue. For steking av oblater, til altergang i kirken.
3. Flatbrødrulle. – Kun med treplugger.
4. Syredskap. – Til å feste på arbeidsbord. Skål på toppen for å oppbevare knapper, perler eller lignende.
5. Pipekragejern. – Til å stryke pipekrager (prestekrager).
6. Vognlykt for talglys.
7. Smørspade.
8. Lysesaks. – Vekesaks
9. Borvinne fra 1794.
10. Sauesaks.
11. Dombjelle for hest.
12. Vevsprote. – Fra 1839. Til bruk for å holde veven rett.
13. Strykejern.
14. Kulepung for blyhagl.
15. Krutthorn.
16. Redskap for å lage gjenger i trevirke.