Halmstad/Roer

Kan man benytte begrepet sentrum i Rygge, vil muligens dette være Halmstad, og kanskje enda mer i tidligere tider. Området består av meget gode jordbruksområder og gamle gårder med særegne gårdstun. Området er preget av et meget vakkert og gammelt kulturlandskap, og her finnes mengder av gamle steingjerder som i et fantastisk mosaikkmønster. Eikelundene og fornminnene ligger tett og helt opp i den moderne bebyggelsen. Oldtidsgårdene: Gatu, Rør, Roer, Molvik og Rosnes. Middelalderbosetningene: Gon, Eskelund, Kroken, Pollen og Asgården.

Utdrag fra utstillingen
Rygge meieri
Etter at det hadde vært gjort forsøk på å opprette et eget lokalt meieri i mange år ble det endelig i 1878 etablert et selskap som skulle starte et kjølemeieri ved Rygge stasjon. Meieridriften kom i gang i oktober 1879.

Rygge stasjon
Smålensbanen lå ferdig gjennom Rygge i 1879 og dette kunne man i hovedsak takke amtmann Georg Christian Sibbern for, en av bygdens store sønner. Han la ned et enormt arbeid for å få etablert jernbanen gjennom Østfold. Rygge fikk to stasjoner, Dilling og ved Gate, hvilket fikk stor betydning for industrien og jordbruket. Folketallet steg også en god del på grunn av dette.