Evje/Balke

Området Evje/Balke består i hovedsak av produktivt bondegårds- og herregårdslandskap, med edelløvskog og markante eikelunder. Naturreservatet Kajalunden er et minne fra en gammel herregårdspark på Evje. Barskogreservat i Vardeåsen. Det finnes flotte og viktige fornminneområder rundt Pålsrødgårdene og Børsebakke. Ved Evjesund åpenbarer det seg et annet landskap og bebyggelse, her dukker viker og våtmarksområder opp. Likeledes finnes det her strandsitterstuer og annen gammel kystbebyggelse. Oldtidsgårder: Evje og Balke. Middelaldergårder: Pålsrød og Børsebakke.

 

Utdrag fra utstillingen
Hestehavna

Foto Omraade 3A


Spesielt kulturlandskap ved den gamle gården Balke. Havna inneholder et stort sammenhengende felt av jernaldergraver og en monumental steingard.

Likkisteåpning

I enkelte gamle våningshus ble det tatt ut et hull i veggen for å kunne føre ut en likkiste. Disse hullene ble til vanlig holdt tette, men med mulighet for enkel åpning. På blant annet Vestre Pålsrud finnes en slik åpning.

Bronsealderrøyser

Foto Omraade 3


Bronsealderen regnes fra ca. 1800 til ca. 500 f kr. Bronse ble ikke spesielt viktig så langt nord som i Rygge, imidlertid ble gravskikkene som var alminnelig i denne perioden benyttet her i bygda. Og legge de avdøde i røyser er en skikk som når Rygge ca 1500 år før vår tidsregning. Disse monumentene skulle helst ligge høyt og synlig, gjerne der hvor folk ferdes, enten til lands eller vanns. Tidlig var det vanlig å begrave den døde i et kammer midt i røysen, men i de senere periodene ble det vanligere med kremasjon, for så å sette ned en urne i røysa. Røysene hadde gjerne et kammer midt i, med steinplater som vegger og lokk. Det er antakelig ca 70 bronsealderrøyser i Rygge, hvilket er spesielt mange på et såpass begrenset område.