Program

MANDAG 25.september kl. 19:00 har vi fått arkivar og historiker Trond Svandal fra Østfold interkommunale arkivselskap til og holde et foredrag som han har kaldt "VÅR FELLES HUKOMMELSE".
Her har vi en skjelden anledning til å lære mer om Østfold iterkommunale arivskap.
Mye informasjon om Rygge ligger og venter her på oss. Vi får sikkert ett og annet tips om hvordan vi skal ta vre på den informasjon vår egen organisasjon har ansvar for.
Alle har adgang. Nesten obligatorisk for dem som tar vare på informasjon om Rygge.
VI MØTES
.
.
Sept 2017
8 17
8B 17
Moeteplan