Program

RYGGE  MUSEUM OG HISTORIELAG
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017
torsdag 23. februar på Rygge Museum  kL 19:00
Vedtektene sier hva som skal  behandles på årsmøtet, se
Saker som ønsket behandlet må være styret i hende 14 dager før årsmøtet .
Velkommen !
Styret

 Styret utarbeider program for vårsemesteret. Kommer senere.