Program

            INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
            Det innkalles til årsmøte i Rygge Museum og Historielag 
            Torsdag 14.mars kl. 18.30.
            .
            Saker som ønskes behandlet må være styret i hende
            innen 7.mars.
            .
            Velkommen!
                  
            Hilsen styret
 Jan 2019
               MØTEPROGRAMMET FÅR 1. HALVÅR 2019 KOMMER SENERE.
Julem2018
. 
ÅRETS SISTE MØTER:IMG 0001
Årsm2018