Nyheter

REFERAT FRA ÅRSMÅTE: se under Medlemsinfo/Årsmøtereferat.
 
--
Årsmøte er fastsatt til TORSDAG 23.februar kl. 19.00  på Rygge Museum.
Valgkomiteens forslag er presentert, og tatt til positiv etteretning.
Årsmøte blir annonsert og medlemmene med e-postadresser får melding i god tid
innen 14 dagers fristen. (Kopier legges også ut på denne siden.)
 

 

Ryggiof IX Text

 

Rygge Museum og Historielag har en metallsøker som kan lånes ut til medlemene.

 

Museet er åpent søndager mellom 1200 og 1500 i sommerhalvåret.

  

Logomini      Dette er vår nye logo etter sammenslåingen.

 

 

Rygge Museum og Historielag

Innkalling til årsmøte

Tid:  Torsdag 25.02.2016   kl. 19:00

Sted:  Rygge Museum

Du innkalles med dette til foreningens årsmøte. Alle medlemmer har talerett og stemmerett.

Vedtektene sier hva som skal behandles på årsmøtet, se

/hovedmeny/kontakt-oss/vedtekter.aspx.

De viktigste sakene er behandling av årsberetning og regnskap for det året som er bak oss, kontingent og budsjett for neste år, behandle innkomne forslag, valg.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Styret legger i år fram et forslag om en liten endring av vedtektene.

Dagens vedtekter sier i paragraf 7 l):
Årsmøtet skal velge 2 revisorer.
Styret foreslår dette endret til:
Årsmøtet skal velge 2 revisorer, eller foreningen skal benytte autorisert revisor eller regnskapskontor.

Valgkomiteen har spurt alle som er foreslått.

Sakspapirer blir utdelt på møtet.

 

Etter det formelle årsmøtet byr vi på:

Thor Helge Saastad:
En fotografisk rundtur i Rygge Museums bygninger, med særlig vekt på Rørhuset.