Nyheter

17.mai er museet åpent. Kaffeservering m.m. Husk at det i mai er maleutstilling på mesaninen.
11. juni er det bygdedag. Alle byggninger åpne.
Det anbefales å stikke innom Rørhuset. Her har det skjedd store forrandringen.
Det tradisjonelle LOPPEMARKEDET er lørdag 17. og søndag 18.juni.
.
I tillegg til de faste utstillingene blir det nå først, Rygge Frivilligsentrals malegruppe som stiller ut på mesaninen.
 

 

Ryggiof IX Text

 

Rygge Museum og Historielag har en metallsøker som kan lånes ut til medlemene.

 

Museet er åpent søndager mellom 1200 og 1500 i sommerhalvåret.

  

Logomini      Dette er vår nye logo etter sammenslåingen.

 

 

Rygge Museum og Historielag

Innkalling til årsmøte

Tid:  Torsdag 25.02.2016   kl. 19:00

Sted:  Rygge Museum

Du innkalles med dette til foreningens årsmøte. Alle medlemmer har talerett og stemmerett.

Vedtektene sier hva som skal behandles på årsmøtet, se

/hovedmeny/kontakt-oss/vedtekter.aspx.

De viktigste sakene er behandling av årsberetning og regnskap for det året som er bak oss, kontingent og budsjett for neste år, behandle innkomne forslag, valg.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Styret legger i år fram et forslag om en liten endring av vedtektene.

Dagens vedtekter sier i paragraf 7 l):
Årsmøtet skal velge 2 revisorer.
Styret foreslår dette endret til:
Årsmøtet skal velge 2 revisorer, eller foreningen skal benytte autorisert revisor eller regnskapskontor.

Valgkomiteen har spurt alle som er foreslått.

Sakspapirer blir utdelt på møtet.

 

Etter det formelle årsmøtet byr vi på:

Thor Helge Saastad:
En fotografisk rundtur i Rygge Museums bygninger, med særlig vekt på Rørhuset.