Nyheter

Lopper 8 21
Sept2021a
Sept21
RYM30921A
               220821
220821BA                        
                   Kunstutstilling i august:
      
                   Karin Wang Ernø og Astrid Wang.
                         
.010721
.
                         Rmapril21
Rymusjan 2021 A
RYMUS 0420A
.210120 A
.
Endelig er praktboken "ARVEGULL" på plass.
Få med deg lanseringen i Rygge Kirke førstkommende søndag 17.11.19 og sett den på ønskelista.
En stor takk til: forlget Press!  Fotograf Guri Dahl, redaktør: Bjørn Bandlien. Bidragsyrtere:
Elisabeth Andersen, Lars Erik Gjerpe, Kjartan Haugli, Per G.Norseng, Ola Storsletten, Frans-Arne Hedlund Styleager, Trond Svandal og Marie Ødegaard.
.
Arvegullryk1
 
.
MEDLEMSMØTE TORSDAG 14.november kl. 1900, 2019.
SE UNDER PROGRAM.
.
MUSEET ER VINTERSTENGT FRAN TIL VÅREN 2020.
.
.
Vandring 19
Vandring 092019
210819
Bygdebo
UTSTILLING PÅ MESANIN I JUNI 2019.
Åpent søndager i juni mellom 1200 og 1500.
.
Utstillere: Karin Sørdal, Elisabeth Solvoll og Karin Wang Ernø.
270519A Edited
Progr 17 19
FRA SØNDAG 7.april åpner museet for sesongen fra kl.1100 til kl. 1500.
 SE UNDER PROGRAM
.
Julehilsen18
 
.
.
RYM Arkiv1
 
.
           Rygg Museum og Historielag:
           Avduking av opplysningsskilt på Rørhuset gitt av Selskapet for Moss bys      
           Vel.  Utført av Rygges ordfører Inger Lise Skarsten.
Roerhus 18
Vandring18
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018, SE: Medlemsinfo under årsmøtereferater.
.

Medlemsinfo Mai 2018 - RMHL

 Det er åpen kafe og utstilling på mesaninen hver søndag fra kl. 12.00-15.00. 

Månedens utstiller er Else Dahl fra Son.

Museet har også en fast utstilling med gamle leker

 

Det blir Vandring i området ved Kure søndag  27. Mai  med Per Boe Guren som guide. Tidspunkt og frammøtested kommer senere.

 

Det er åpen kafe på museet 17. mai fra kl. 09.30 til arrangementet på bygdetunet er slutt.  Utstillingene er også åpne.

 

 

Velkommen!

Hilsen

Styret.

 

Ryggiof17
 
.
Grasrotandel
.                                                                                                                                                 
Ryggiof IX Text
.
. 

Rygge Museum og Historielag har en metallsøker som kan lånes ut til medlemene.

 

 

Logomini      Dette er vår nye logo etter sammenslåingen.