Styret

Helge Aker

Leder h.aker@online.no T: 908 53 370 A: Tollefsrødvn. 5 A, 1560 Larkollen

Aud Ellen Paulsen

Sekretær aud.ellen.paulsen@gmail.com T: 955 22 129 A: Postboks 46 1560 Larkollen

Egil Rødsrud

Styremedlem post@plastmottak.no T: 69 26 02 01 A: Ryggeradet 55, 1580 Rygge

Gunnleif Grannes

Nestleder gun.leif@online.no T: 69 26 13 11 A: Utgjerdsveien 35, 1580 Rygge

Liv Leirstein

Vara til styret livleirs@yahoo.no T: 918 52 844 A: Svaebakken 8, 1532 Moss

Petter Voll

Styremedlem 1 år jpvoll@online.no T: 995 88 958 A: Holteveien 15 B, 1580 Rygge

Carl S. Solberg,

Rygge kommune´s representant i styret. carl-sol@online.no T: 69 26 55 24 A: Løkkeveien 8 A, 1526 Moss

Kari Haneborg Røhr

Styremedlem kari.rohr@hbbe.no T: 69 26 11 29 A: Ryggeradet 54, 1580 Rygge

Kari Horntvedt, ny kasserer blir valgt senere

Midlertidig kasserer fram til 30.06.18

Ole Konrad Fløgstad

Styremedlem ofloegst@online.no T: 69 26 07 99 A: Kurefjordveien 35, 1580 Rygge

Liv Mikarlsen, Rygge kommune

Vara til styret b-mikarl@online.no T: 975 18 681 A: Vardeveien 20, 1560 Larkollen