Styret

Hans Jørn Rønningen

Leder hans.jorn.ronningen@gmail.com T: 918 18 838 A: Billmannsbakken 42, 1560 Larkollen

Gunnleif Grannes

Nestleder gunleif@online.no T: 69 26 13 11 A: Utgjerdsbveien 35, 1580 Rygge

Amalie Onstad

varamedlem til styret resten av perioden fram til neste valg. amalie_89@msn.com T: 482 22 578 A: Holteveien 5D, 1580 Rygge

Egil Rødsrud

Styremedlem post@plastmottak.no T: 69 26 02 01 A: Ryggeradet 55, 1580 Rygge

Olaf Simensen Berglia

Kasserer olaf.berglia@gmail.com T: 481 65 226 A: Engholmveien 10 D, 1560 Larkollen

Petter Voll

Styremedlem jpdvoll@online.no T: 995 88 958 A: Holteveien 14 B, 1580 Rygge

Herman Wilskow

Styremedlem herman.wilskow@gmail.com T: 906 78 843 A: Østre Årefjordvei 150, 1570 Dilling

Johnny Hjalmar Aasen

Sekretær resten av perioden fram til neste valg. johnny@aasen.bz T: 916 93 386

Liv Leirstein

Varamedlem av styret livleirs@yahoo.no T: 918 52 844

Carl S.Solberg

Rygge kommune´s representant i styret. Vara: Liv Mikarlsen carl-sol@online.no T: 69265524

Helge Aker

Varamedlem til styre h.aker@online.no T: 908 53 370 A: Tollefsrødveien 5 A, 1560 Larkollen