Komiteer

Smiekomiteen:
Terje Løken 69260319
 

Kulturlandskap:
Per Boe Guren 69260458
Gaute Walberg
Kåre Sørby

Tunkomite:
Egil Rødsrud 69260201
Stein Kjæve
Tor Eidem
Bjørn Johannesen
Jan Eivind Olsen

Arkiv og Publikasjonskomite:

Aimar Sørenssen, leder
Aud Ellen Paulsen, Bjørn Mikarlsen, Erik Mehren, Harry Henriksen, Laila Anita Holmsen, Reidun Huseby.

 Kulturminneregistrering av nyere kulturminner i Rygge.

Etter initiativ fra Rygge kommune v/ Trine Syvertsen er følgende fra Rygge Museum og Historielag foreløpig med i  en nystartet komite: Søren Kure, Anne Marie Raade, Leif Urstad, Ellen Johnsen, Aimar Sørenssen og Thor Helge Saastad.

Publikasjonskomitè/Ryggiof-årbok:

Birgitte Akerhaugen, Knut Funderud og det skal velges en ny person i 2016.


 Registreringskommite: (Stabburet)

Thor Helge Saastad 90623392                                                                                        

Sverre Granli                                                                                                              

Per Tasken.

 Rørhuset:

 Helge Aker, Gunnleif Grannes, Egil Rødsrud.

 Vedlikehold:

Gunnleif Grannes, Bjørn Knudsen.

 Låvekomité:
Henry Brinchmann 69260387
Kåre Hammersborg
Svein Lyby

Telemarkslunden: Erik Mehren, Rolf Skandfer.

 Hjemmeside/web:

Amalie Onstad, 

Thor Helge Saastad.

Petter Voll.